Titlul proiectului:

 1. Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului, cod SMIS 3573

Bugetul proiectului:

 1. Valoarea totală a proiectului: 2.236.402,19 lei
 2. Contribuţia Uniunii Europene: 1.484.601,76 lei
 3. Contribuţia Guvernului României: 125.345,92 lei
 4. Contribuţia Beneficiarului: 236.450,91 lei
 5. TVA cheltuieli eligibile: 390.003,60 lei

Durata de implementare: 22 luni ( 26.04.2013-25.02.2015 )

 1. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1. – “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Obiectivul general al proiectului:

 1. Obiectivul general este creşterea atractivităţii turistice a municipiului Bistriţa ca factor de stimulare a creşterii economice în judeţul Bistriţa-Năsăud prin valorificarea moştenirii istorice şi culturale a saşilor transilvăneni care au locuit în vechea cetate medievală a Bistriţei.

Obiective specifice:

 1. 1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirii de patrimoniu „Casa Argintarului” din Bistriţa, str. Dornei nr. 5 şi promovarea turistică a acesteia prin transformarea ei într-un „Centru German”;
 2. 2. Creşterea vizibilităţii de expunere a exteriorului şi interiorului clădirii prin asigurarea iluminatului interior şi exterior, precum şi a celui decorativ, amplasarea de reclame şi indicatoare;
 3. 3. Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu de reabilitat prin amenajarea peisagistică a curţii şi realizarea de locuri de parcare;
 4. 4. Creşterea siguranţei clădirii prin instalarea de echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de siguranţa la foc şi antiefracţie, a iluminatului de siguranţă;
 5. 5. Îmbunătăţirea utilităţilor obiectivului de patrimoniu prin realizarea de instalaţii noi (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
 6. 6. Creşterea capacităţii de utilizare muzeală a clădirii prin asigurarea de dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 7. 7. Creşterea medie a numărului anual de turişti care vizitează obiectivul de patrimoniu „Casa Argintarului” cu peste 100 %;
 8. 8. Creşterea vizibilităţii şi atractivităţii turistice a Bistriţei ca veche cetate medievală transilvană (săsească);
 9. 9. Promovarea Bistriţei ca obiectiv turistic prin crearea unor circuite turistice cu specific săsesc şi stabilirea unor legături cu alte foste cetăţi medievale transilvane;
 10. 10. Întărirea şi diversificarea legăturilor dintre autorităţile publice, mediul economic şi cetăţenii autohtoni cu cei din mediul vorbitor de limbă germană;
 11. 11. Intensificarea schimburilor între şcoli şi universităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cele din ţările vorbitoare de limbă germană;
 12. 12. Crearea unui număr de 5 locuri de muncă directe şi stimularea creării de locuri de muncă indirecte în reţeaua de servicii turistice din zonă;
 13. 13. Asigurarea unor standarde înalte de calitate prin angajarea de personal specializat.

Activităţile proiectului:

 • Activitatea 1 - Executare studii
 • Activitatea 2 - Activităţi de management de proiect
 • Activitatea 3 - Lucrări de reabilitare
 •        Activitatea 4 – Servicii de dirigenţie de şantier
 • Activitatea 5 – Dotarea şi amenajarea Centrului German din Bistriţa
 • Activitatea 6 - Audit
 • Activitatea 7 – Acţiuni de publicitate şi informare

Principalii indicatori de monitorizare la nivel de proiect:

 1. Suprafaţă restaurată a obiectivului de patrimoniu cu potenţial turistic: 525,33 mp;
 2. Număr locuri de parcare realizate: 2;
 3. Suprafaţă de amenajare peisagistică realizată: 266 mp;
 4. Alei şi platforme pietonale, inclusiv locuri de parcare amenajate: 163,23 mp;
 5. Număr locuri de muncă permanente create la finalul implementării proiectului: 5.